Hvem er jeg?

Fysioterapeut Rikke Randrup Skåning

Rikke RandrupSkåning

〰〰

Jeg er autoriseret fysioterapeut og har specialiseret mig inden for den pædiatriske fysioterapi – særligt socialpædiatri og neuropædiatri. I min praksis kombinerer jeg min fysioterapeutiske viden og erfaring med neuropsykologi, neuropædagogik, mindfulness og familiecentreret praksis.

Jeg har i min praksis mødt en bred vifte af børn og unge med alt lige fra ganske lette sansemotoriske problematikker til meget komplekse og gennemgribende udfordringer eller udviklingsforstyrrelser.  F.eks.:

Babyer og småbørn, hvor mor og far har behov for sparring omkring deres lille barns sansemotoriske udvikling og behov, babyer med favoritside, skævt kranie, svær start på livet, manglende støtte på sine ben eller mere bekymrende sansemotorisk udvikling.

Børn og unge med udfordringer med sansebearbejdning og/eller usikker sansemotorik (utryghed ved bevægelse, sansesarthed, balance, koordination, motorisk planlægning).

Børn og unge med medfødte eller erhvervede neurologiske problematikker. (Cerebral parese, syndromer, muskelsvind, ADHD, autismespektrum forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser).

Børn og unge med smerteproblematikker, senfølger efter cancer, hjernetræthed.

Børn og unge med symptomer på stress, angst og overbelastet nervesystem.

Sådan startede jeg...

〰〰

Min egen interesse for fysioterapi opstod, da jeg som ung arbejdede som medhjælper på en døgninstitution for voksne med fysisk og psykisk funktionstab.

Her opdagede jeg, at den fysioterapeutiske træning og behandling havde fokus på ressourcer og at fremme den enkeltes muligheder for så selvstændigt et liv som muligt. I årene frem mod fysioterapistudiet arbejdede jeg som personlig handicaphjælper, medhjælper i en børnehave, i hjemmeplejen og som frivillig på sommerlejr for børn og unge med forskellige handicaps. Igennem hele min studietid har jeg aldrig været i tvivl om, at det var inde for børnefysioterapi (pædiatrisk fysioterapi) at min interesse lå.

I mit arbejdsliv har jeg lært utrolig meget af at indgå i tværfaglige sammenhænge. Jeg har erfaring for tæt samarbejde med andre fysio – og ergoterapeuter, talehørelærer, psykologer, familiebehandler, specialpædagoger, socialrådgiver, lærer, pædagoger, børnelæger, bandagist og selvfølgelig de allervigtigste: Barnet og dets forældre/værge. Det har været meget berigende for mig og har lært mig at se en problematik fra forskellige perspektiver.

Som selvstændig er det mit mål at fortsætte med at have samarbejde og sparring med andre faggrupper, da den fysioterapeutiske tilgang og indsats sjældent kan stå alene.

SE MIT CV