Hvad tilbyder jeg?

Mine ydelser

〰〰

Der kan være flere tegn på, at din baby har brug for fysioterapi. Det kan eksempelvis være skævt kranie, fladt baghoved, favoritside eller ubehag ved at ligge på maven.

Det kan også være, at din baby er sen til at nå de motoriske milepæle, der gælder for alderen: For eksempel at støtte på benene, vende sig fra ryg til mave eller siddende til stående stilling.

Generel uro, ubehag og påvirket søvn kan også være tegn på, at din baby har problemer, som jeg som fysioterapeut kan hjælpe med at løse.

I kan også henvende jer, hvis I er usikre i forhold til, hvordan I bedst stimulerer jeres barn.

Hvordan foregår fysioterapi til spædbørn/små børn?

Først undersøger jeg barnet i en rolig og rar atmosfære. Dette foregår på en legende måde med respekt for jeres barns reaktioner. Derefter vil jeg vejlede jer med forslag til konkrete øvelser og lege, som I kan lave derhjemme. 

Hvis dit barn behøver manuel behandling på grund af låsning i nakke og ryg, anbefaler jeg, at I henvender jer til manuel terapeut, kiropraktor eller osteopat for supplerende behandling. 

SE PRISER

Nogle børn kan have svært ved at få samspillet mellem motorik og sanser til at fungere. Det er børn som beskrives som motorisk usikre eller med DCD (Developmental Coordination Disorder).

Genkender du nogle af disse tegn? 

 • Barnet snubler og falder let eller har usikker balance
 • Barnet er meget aktivt – måske ligefrem hyperaktivt
 • Barnet er meget forsigtigt – måske ligefrem passivt
 • Barnet har meget stor bevægelighed i sine led – måske konstateret hypermobilitet
 • Barnet er meget blød og slap i sin muskulatur 
 • Barnet er usikker i forhold til at planlægge og udføre en bevægelse 
 • Barnet har svært ved at lære nye bevægelser, som fx at lære at tage tøj på 
 • Barnet er utryg over for sanseindtryk som høje lyde, berøring, hurtige bevægelser

 

Hvordan foregår fysioterapi til motorisk usikre?

Jeg tilbyder undersøgelse og vurdering af dit barns sansemotorik samt sansemotorisk træning

I klinikkens bevægerum vil jeg sammen med barnet afdække og udfordre barnets bevægelser og sansesystem. Det vil foregå på en legende og inddragende måde, hvor jeres barn i høj grad er med til at finde på og udvikle legen. Nogle børn har let ved at komme i bevægelse og behøver hele tiden varierede og nye måder at udfordre sig selv på – andre børn er mere forsigtige og afventende og skal mødes med større forsigtighed og motiveres i små bider. 

Jeg tilpasser den sansemotoriske træning til det enkelte barn, så ethvert barn vil opleve mestring og succes. 

SE PRISER

Jeg har erfaring med en bred vifte af medfødt eller erhvervet påvirkning af funktionsniveau. F.eks.

 • Cerebral parese (spacticitet)
 • Generel udviklingsforstyrrelse
 • Senfølger efter sygdomsforløb f.eks. Cancer 
 • Syndromer
 • Epilepsi
 • Autisme (ASF)
 • ADHD

Først og fremmest tilbyder jeg undersøgelse og vurdering af det fysiske og sansemæssige funktionsniveau. 

Jeg tilbyder dernæst individuel træning med fokus på at udnytte barnets potentialer med handicap som livsvilkår. 

Alt dette kan være et meningsfuldt supplement til det offentlige tilbud, dit barn modtager.

SE PRISER

Den fysioterapeutiske tilgang og behandling til børn og unge med symptomer på stress og overbelastet nervesystem, har til formål at påvirke kroppens nervesystem og særligt det system, der kontrollerer kroppens funktioner – det autonome nervesystem. Et system, der er tæt koblet til vores sanser og vores tanker.

Symptomerne hos børn og unge på stress – overbelastet nervesystem kan være hovedpine, ondt i maven, øget ængstelighed eller aggressivitet, uforklarlige smerter, hjertebanken, urolig nattesøvn, kvalme. 

Længerevarende stress kan påvirke hjernestrukturerne, så nogle dele skrumper og andre dele bliver større. Igennem fysisk aktivitet, dyb vejrtrækning og berøring søger at påvirker bla. hippocampus (som ligner en Søhest). Hippocampus er helt central, når vi taler om et overbelastet nervesystem.

Til børn med stress og et overbelastet nervesystem tilbyder jeg Søhestemad. 

Bag det pudsige navn, Søhestemad findes den samlede betegnelse for den indsats, der skal til for at berolige et uroligt børnesind. Det er et begreb opfundet af Pernille Thomsen, fysioterapeut og Charlotte Bjerregaard, børnepsykolog, hvor man arbejder med børn og trivsel i et bio-psyko-socialt perspektiv.

Stress er noget, der føles i kroppen – Bio. Det kan udløses af tanker – psyko. Det afspejles i og påvirkes af de sammenhænge og relationer, barnet indgår i – social. 

Børn sanser alt! Derfor interesserer jeg mig også for jer som familie. Jeg er nysgerrig efter, om der er forhold i jeres familie som kan være med til at forklare nogle af de sansemæssige pudsigheder eller udfordringer i har observeret hos jeres barn. Et over– eller underreagerende sansesystem kan hænge sammen med det at være i, eller være tilskuer i, en belastet livssituation. Hvis jeg vurderer, at jeres barn bør vurderes af anden faggruppe, som f.eks psykolog eller familiebehandler, vil jeg ikke tøve med at anbefale dette. Forløb eller behandling ved anden faggruppe kan dog fint foregå i samspil med den fysioterapeutiske indsats.

Vi arbejder med:

Fysisk aktivitet – Igennem bevægelse igangsættes neurofysiologiske processer i hjernen, som påvirker vigtige hjernestrukturer positivt.

Berøring – igennem rolig og fast berøring frigives oxytocin. Når oxytocin – kærlighedshormonet – udskilles, føler man velvære og ro.

Vejrtrækning – Vi kan berolige nervesystemet med en dyb og rolig vejrtrækning

SE PRISER

Behandling af fascier og bindevæv søger at øge mobiliteten i kroppen og  få strukturerne til at glide bedre i forhold til hinanden.

Hvad er bindevæv? Kort fortalt er det den struktur der fylder alle “hulrummene” ud i kroppen, hver gang “noget” møder “noget”. F.eks. er det imellem muskel og knogle, imellem organer og omkring muskler og nerver. Løst uregelmæssigt bindevæv ligger imellem to forskellige strukturer i kroppen.

Bindevævet er den struktur der får leddene til at få fri og let bevægelighed. Det sikrer et frit glid imellem tarme og organer og får i det hele taget “tingene” til at glide og bevæge sig.

Det er efterhånden megen ny viden, der peger på, at fysisk inaktivitet, inflammation, traume og højst sandsynligt mental stress påvirker bindevævet så det kan blive stift og klistret. Og det kan få kroppen til at føles stiv og stram.

Bindevævet kan påvirkes manuelt og gennem bevægelse. Behandling af bindevævet være en vej til at øge bevægelighed i kroppens led og fremme fysisk og mental balance.

Massage og afspænding kan være med til at sænke niveauet af stresshormoner og har positiv påvirkning på udskillelse af oxytocin. Kilde: Kerstin Uvnäs Moberg. 

Behandling hos mig vil være en kombination af mobilitet af hele kroppen og manuel behandling i form af bindevævsmassage og dybe tryk.

Book via Terapeutbooking eller kontakt mig for en aftale på tlf. eller mail.

BOOK ONLINE

Har du som forælder, fagperson eller offentlig myndighed behov for supplerende fysioterapeutisk vurdering tilbyder jeg min sparring. Jeg tilbyder at læse sundhedsfaglig journal og materiale igennem og give sparring i fht barnets sansemotoriske ressourcer og behov ud fra barnets fysiske og mentale funktionsniveau.

Kontakt mig på tlf. eller mail og fortæl om Jeres behov og vi laver en aftale om, hvordan jeg kan hjælpe jer videre i jeres proces. 

Næste opstart:  

d. 4.01. kl. 8.45-9.45: Krybe/kravlehold

d. 18.01. kl. 9.15 – 10.15: 2-5 mdr.

d. 18.01. kl. 10.45 – 11.45: 5 – 10 mdr

BabyTummel er sansemotorisk stimulering, leg og samvær for dig og dit barn. Du vil få inspiration til sansemotorisk leg og stimulering af dit barns sanser. Du vil få viden om babyers sansemotoriske udvikling og hvordan du kan understøtte dit barn til en harmonisk og tryg udvikling. Hver gang afsluttes med ro og afslapning.

På BabyTummel hold vil vi tumle, trille, gynge, berøre og berolige. Her er plads til gråd og latter, bleskift og amning.  Her er plads til 4 – 6 babyer og en forælder pr barn.

Holdene er: 

 • BabyTummel for babyer ca 2-5 måneder 
 • BabyTummel for babyer ca.  5-10 måneder
 • BabyTummel Krybe-kravleholdet fra ca. 10 mdr. 

På holdene er undervisningen tilrettelagt efter babyernes udviklingstrin. 

Sansemotorik og berøring kan:

 • Øger dit barn fornemmelse af sin krop
 • Udvikle dit barns nervesystem og hjerne
 • Give dig og dit barn mere nærvær og ro
 • Styrke jeres relation
 • Give jer en hyggelig nærværsstund

Praktisk information:
6 x 60 min

Tilmelding og betaling sker via bookingsystemet 

eller dette link:

https://system.easypractice.net/overview/fysioterapi-for-brn-og-unge

BOOK ONLINE