Mit CV

Ansættelser & kurser

2021 – 

Selvstændig fysioterapeut og ejer af Klinik Rikkefys – for Børn og Unge

Støttekontaktperson for ung med autisme. Ansat af Favrskov Kommune

2010 – 2021

Børnefysioterapeut i Favrskov Kommune, PPR
specialrådgivningen

2017 

Læringskonsulent Randers Kommune

2000-2010

Børnefysioterapeut Specialskolen Djurslandsskolen

2009

Børnefysioterapeut Regionshospital Randers

Mobilisering af rygsøjlen hos spædbørn. Tidlig tilknytning og tiltag for babyer med asymmetri. Specialist i børnefysioterapi Ute Imhof

Fascia og Bindevæv. Intro til manuel behandling og træning. Correction Academy

FysioFlow som træningsmetode teori og praksis v/ fysioterapeut Elin Solheim

BabyTummel instruktør v. Lene Raadkjær Jørgensen, fysioterapeut

Hvad børn ikke ved…. har de ondt af. Personlig og faglig kvalificering i  forældre – børne – og familiesamtaler v. Karen Glistrup, familiebehandler

Søhestemad – Børn, fysioterapi og mental sundhed v. Pernille Thomsen, socialpædiatrisk fysioterapeut

Grundkursus i smertevidenskab. Viden om smerter v. Morten Høeg, fysioterapeut

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBKT)

Introduktion og oplæring til Cerebral Parese Opfølgnings Protokol (CPOP), Region Midt

Fysioterapi til børn med cerebral parese, Danske Fysioterapeuter

Sensory Profile test, ved specialfysioterapeut Katrine Jürgensen

Fysioterapi til motorisk usikre børn, Danske Fysioterapeuter

Perceptuelle og kognitive vanskeligheder – introduktionskursus efter Affolter, Uddannelsescentret Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Obligatorisk grundmodul, Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, JCVU.

Børn, overvægt og dårlig kondition. Danske Fysioterapeuter.

Fysioterapi til motorisk usikre børn – herunder Sanseintegration. Danske Fysioterapeuter.

Før- og efterfødselskurser – tilrettelæggelse af træning og undervisning. Danske Fysioterapeuter.

Fysioterapeutisk behandling af Børn Danske Fysioterapeuter 

Temadage / seminar / konferencer / webinarer

Børn, fysioterapi og angst v. Pernille Thomsen

Børn, fysioterapi og ADHD v. Pernille Thomsen

Børn, fysioterapi og autisme v. Pernille Thomsen

Børn med synsnedsættelser. v. synskonsulenter i Kommunikationssamarbejde Midt 

CVI – Cerebral/Cortical visual intervention v. ergoterapeuter fra IKH

Fællesskaber og trivsel v/ Hans Henrik Knoop, lektor i psykologi

Mindfulness i skolen – projekt Stressfri ungdom v/ Center for Mindfulness i skolen

Inklusion og kompetenceudvikling v/ Micky Sunesen

Trivsel i et lærende fællesskab v/Helle Overballe 

Inklusion af børn med autisme og ADHD  – ph.d. forsvar v. fysioterapeut Anette Bentholm

Børn, Unge og bevægelse – Fra politik til praksis – FIIBL

Tværprofessionelt samarbejde v/ Andy Højholdt – PPR Favrskov

De 5 tibetanere – kom godt i gang – FOF Århus

Synets betydning for den sansemotoriske udvikling – Sundhedscenter Randers, Synskonsulent og ergo/fys fra Synscenter Refsnæs

Tidlig opsporing af børn og unge fra rusfamilier – Favrskov Kommune

Spiseforstyrrelser hos børn og unge – Favrskov Kommune

Læring i bevægelse – Syddansk Universitet, Odense

Metoden ”Styrket Borgerkontakt” – ved Søren Viemose, Favrskov Kommune

Konsultation – med inklusion for øje – Clavis erhvervspsykologi

Inklusion i børnehaver – arrangeret af Dafolo, Vingsted Centret

DGI konference – motorik og bevægelse

Undersøgelse og behandling af børn med autisme og ADHD – ved specialfysioterapeut Kirsten Bundgaard 

Tonus og bevægelse – børn, Hvidover Hospital, Danske Fysioterapeuter

Vejledning til Forældre, Marselisborg Centret, Danske Fysioterapeuter

Inklusion ved psykolog Jørn Nielsen, arrangeret af PPR – Favrskov

Hvorfor er det svært at evidensbasere børnefysioterapi? 

Klassifikation og intervention til for tidligt fødte børn diagnosticeret cerebral parese 

Skolebarn med ADHD 

Motorisk træning og behandling til børn med adfærds- og kontakt problemer